Recertificatie programma

Het bestuur van de Security Registers stelt een vrijwillig certificeringsproces vast en beheert dit, gebaseerd op huidige en geldige normen die de competentie in de praktijk van particuliere beveiliging meten.

Omdat het bestuur van Security Registers verantwoordelijk is voor het waarborgen van de integriteit van de toegekende certificering, heeft het bestuur een reeks verantwoordingsnormen vastgesteld met betrekking tot het (re)certificeringsproces.
Alle personen die zich aanmelden bij Security Registers moeten aan deze normen voldoen.

  • Hercertificering vindt plaats …… jaar na de datum van de initiële certificering. Het is beschikbaar voor een periode van …… jaar, voor alle in het Security Registers opgenomen certificaten/diploma’s.
  • CPO – Certified Protection Officers moeten …. credits behalen om opnieuw te worden gecertificeerd. Credits moeten bij IFPO International worden ingediend. Security Registers voorziet in het afgeven de hiervoor benodigde bewijzen.
  • CPOI – Certified Protection Officer Instructors moeten …. credits behalen om zich opnieuw te kunnen certificeren. Credits moeten bij IFPO International worden ingediend. Security Registers voorziet in het afgeven de hiervoor benodigde bewijzen.
  • CSSM – Certified Security Supervisor Mmanagement moet …. credits behalen om zich te hercertificeren. Credits moeten bij IFPO International worden ingediend. Security Registers voorziet in het afgeven de hiervoor benodigde bewijzen.
  • OSP – Operational Security Profilers moeten …. credits behalen om opnieuw te worden gecertificeerd.
  • CIE – Certified Interrogation Experts moeten …. credits behalen om opnieuw te worden gecertificeerd.
  • MI – Master Interogators moeten …. credits behalen om opnieuw te worden gecertificeerd.

Richtlijnen

Credits kunnen worden meegeteld voor meer dan één certificeringsprogramma. Bij elke inzending moeten kopieën van certificaten, lidmaatschapskaarten, brieven, programmabrochures of andere schriftelijke documentatie worden gevoegd.

Voor het aanvragen van re-certificering aanvraagt, klik hier.