CPOI programma

Naarmate het IFPO-programma, de Certified Protection Officer (CPO), aan kracht wint en snel de meest door de sector erkende certificering wordt, groeit ook de noodzaak om de individuen achter de instructie en uitvoering van het programma te erkennen. Steeds meer instructeurs, onderwijzers en beheerders van beveiligingsprogramma’s zoeken erkenning en tastbaar bewijs voor hun inspanningen om professionele ontwikkelingsprogramma’s aan beroepsbeveiligers te bieden.

IFPO International heeft een methode ontwikkeld waarmee kwaliteitserkenning en beloning kan worden toegekend aan toegewijde professionals. Daarom is de Certified Protection Officer Instructor (CPOI) in het leven geroepen.

Voor meer informatie over cursussen/trainingen kunt u contact opnemen met IFPO International.