OSP programma

Voor (zzp) beveiligers en organisaties speelt de vraag hoe men zich weerbaarder kan maken tegen de dreigingen van nu. Doel is een massieve transformatie te bereiken van reactieve respons naar proactieve preventie.
De registeropleiding Operational Security Profiler (OSP) is daarbij toonaangevend in het vakgebied. Wat altijd vooropstaat is de praktische toepasbaarheid.

Voor meer informatie over cursussen/trainingen kunt u contact opnemen met Preventional