Privacy

Het bestuur van Security Registers is er van overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is. Daarom geven we in deze verkorte verklaring duidelijke en transparante informatie over de manier waarop Security Registers persoonlijke gegevens van onze leden en bezoekers van onze website gebruikt.

Security Registers maakt gebruik van een geautomatiseerd centraal lidmaatschapsregistratiesysteem. De gegevens die in dat systeem worden vastgelegd zijn nodig voor het goed functioneren van de vereniging. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevensverlies te voorkomen. De beveiliging van persoonsgegevens is een continu aandachtspunt voor Security Registers.

De verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid behandeld. De datum wordt verwerkt in een CRM-softwarepakket dat wordt gehost in een datacenter. Het beheer is toevertrouwd aan een zorgvuldig geselecteerd IT-bedrijf.

Security Registers verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen. Om haar diensten te kunnen verlenen, verzamelt en verwerkt Security Registers uw persoonsgegevens.

Security Registers zal niet meer persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken dan strikt noodzakelijk. In het centrale ledenregistratiesysteem worden de volgende gegevens vastgelegd:

  • Bedrijfsnaam
  • Bedrijfscontactgegevens
  • Persoonlijke contactgegevens
  • Functietitel
  • Financiele gegevens tbv contributieheffing
  • Soort lidmaatschap
  • Certificaties

Spelregels

Security Registers staat het gebruik van persoonlijke gegevens door derden voor commerciële, charitatieve of ideologische doeleinden niet toe.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over verenigingszaken en andere zaken die relevant zijn voor beveiligingsprofessionals.
Gegevens van leden worden binnen 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd uit de actieve ledenadministratie.

Gebruik van cookies

Security Registers maakt uitsluitend gebruik van noodzakelijke cookies ter bevordering van gebruikerservaring voor haar eigen website. Cookies worden niet gedeeld met derden voor commercieledoeleinden

Andere websites

Op de website van Security Registers vindt u mogelijk links naar andere websites. Security Registers kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwijzen u hiervoor naar de privacyverklaringen, van de betreffende website.

Amendementen

Security Registers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy- en cookiebeleid. Indien Security Registers een significante wijziging doorvoert die impact heeft op de manier waarop Security Registers met uw persoonsgegevens omgaat, dan zal dit bekend worden gemaakt op onze website, op de Algemene Vergadering (ALV) of in nieuwsbrieven.

Vragen

Als u vragen heeft over opmerkingen over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met Security Registers middels ons contactformulier.