Image
Image

Security Registers is opgericht op 01 januari 2024 en stelt zich ten doel:

  • De kwaliteit van de theoretische en praktische kennis, vaardigheden en toepassingen op het gebied van beveiliging en veiligheid te bevorderen;
  • De deskundigheid en vakkennis op deze gebieden te bundelen en te bewaken;
  • Kennisoverdracht en netwerkvergroting te bevorderen middels het organiseren (educatieve) bijeenkomsten
  • Alles te doen, dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk is.

Om voor inschrijving in de registers in aanmerking te komen moeten kandidaten aan een aantal eisen ten aanzien van opleiding en ervaring voldoen. Ook zijn kandidaten verplicht zich te houden aan de geldende gedragscode. Door deze eisen te stellen wil Security Registers de deskundigheid en vakbekwaamheid van de ingeschreven leden waarborgen.

Security Registers beheert de registers van:

  • CPO/CPOI/CSSM (peer group NL)
  • OSP
  • CIE
  • MI

Lidmaatschap

Lidmaatschap van Security Registers is mogelijk voor iedereen die werkzaam is in de beveiligingsbranche. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 80,- per jaar op basis van het kalenderjaar.

Image
Image
Image
Image
Image